October 15, 2016

Default title

calendar-printing
Calendar

Desk Calendars

ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ

Calendar

Wall Calendars

ปฏิทินแบบแขวน


รูปแบบปฏิทินและดีไซน์ / Calendar Concept and Spec

ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ 2061 / Desk Calendar 2018

ลดราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ

ขนาดและกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ปฏิทินตั้งโต๊ะ
◌ ขนาด 6 x 8 นิ้ว (code:60110062) และ 7 x 10 นิ้ว (code:60100516)
◌ พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม
◌ จำนวน 8 แผ่น (16 หน้า) / 14 แผ่น (28 หน้า)
◌ กระดาษอาร์ตผิวมัน, อาร์ตผิวด้าน,การ์ดขาว wood free paper 260g
◌ ฐานตั้ง กระดาษแข็งสีขาว หนา 1.6 มม
◌ เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง

*** Extra เพิ่มความสนุก ด้วยสติกเกอร์สัญญลักษณ์ ต่างๆ ตามstyle คุณ

รับทำปฏิทิน-ราคาถูก-ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับทำปฏิทิน-ราคาถูก-ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ

ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ


ปฏิทินแขวน 2061 / Chinese Wall calendar 2018

ลดราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ

ขนาดและกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ปฏิทินแขวน
◌ ขนาด 15.3 x 21.3 นิ้ว (code:60110063)
◌ พิมพ์ 2 สี จำนวน 12 แผ่น
◌ กระดาษปอนด์ 55 แกรม
◌ ชุดวันที่ พิมพ์ 2 สี (แดง,น้ำเงิน)
◌ ขนาดพื้นที่โฆษณา 2 ตำแหน่ง พิมพ์ 4 สี
◌ หัวด้านบนปฏิทินเข้าเล่มหนีบหัวเหล็กสีทอง
◌ พื้นที่โฆษณา 2 ตำแหน่ง ทุกหน้าพิมพ์ 4 สี
◌ เนื้อหาของปฏิทินมีให้เลือก 2 แบบ
A. แบบพยากรณ์จีน
B. แบบบันทึก – มีพื้นที่ให้สามารถเขียนบันทึกในช่องวันที่

ปฏิทินแขวนพิมพ์โฆษณา4สี
ปฏิทินแขวน

ปฏิทินแขวนแบบมีภู่ชุดวันที่
◌ โปสเตอร์ ขนาด 15 x 21 นิ้ว (code:60110064)
◌ กระดาษอาร์ตการ์ดมัน 260 แกรม (1 แผ่น)
◌ โปสเตอร์ พิมพ์ 4 สี (CMYK) และ เคลือบ UV เงา

◌ ส่วนภู่ชุดวันที่ ขนาด 7 X 15 นิ้ว (12 แผ่น) - กระดาษปอนด์ 55 แกรม
◌ ชุดวันที่ พิมพ์ 2 สี (แดง,น้ำเงิน)
◌ หัวด้านบนปฏิทินเข้าเล่มหนีบหัวเหล็กสีทอง

ปฏิทินแขวน

ปฏิทินแขวนไทย


ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ
ปฏิทินแบบแขวนโปสเตอร์ 2018 / Luxury calendar

ลดราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ

ขนาดและกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

ปฏิทินแบบแขวนโปสเตอร์ 2018
◌ ขนาด 14.8 x 21 นิ้ว (code:60110061)
◌ พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม จำนวน 13 แผ่น (รวมปก)
◌ กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
◌ เข้าห่วงกระดูกงู พร้อมตัวแขวนHANGER

ปฏิทินโปสเตอร์พิมพ์ 4สี
ราคาปฏิทินแขวนโปสเตอร์


ราคาปฏิทินตั้งโต๊ะ

Select and print your holiday gift

เลือกสมุดเป็นของขวัญพิเศษไม่ซ้ำใครให้กับคนพิเศษ

Calendar
Calendar
Calendar
Calendar